Trening personalny online

Trening personalny online

Igor Bilinskyi to instruktor personalny, który w swojej pracy z podopiecznymi koncentruje się na naturalnych predyspozycjach oraz prawdziwych potrzebach ludzkiego ciała, stosując drzemiącą w tym ciele wewnętrzną siłę. Najlepszym dowodem solidnego doświadczenia trenerskiego będzie uzyskanie tytułu Master Trenera MovNat i założenie Akademii Ruchu Naturalnego. Do tego Igor Biliniskyi posiada oczywiście odpowiednie certyfikaty uprawniające go do wykonywaniu zawodu trenera personalnego. Jego fascynacja naturą, zdrowym stylem życia i szeroko rozumianą aktywnością fizyczną doprowadziła do opracowania niepowtarzalnego systemu treningowego, który czerpie garściami z ruchu w pełni naturalnego. Igor Biliniskyi może się pochwalić już przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Skorzystaj z jego usług!

Read More