Landfill capping

Landfill capping

Rodzaje geokompozytów i ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone z minimum dwóch faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) oraz jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geocomposite służy do poprawy właściwości fizycznych i mechanicznych gleby bądź skały. Rodzaje geokompozytów to między innymi:

Geokompozyty filtracyjne - służą do oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Ich budowa składa się z warstwy filtracyjnej (np. piasku) i warstwy geowłókniny, która chroni przed przesiąkaniem i stratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe - służą do odprowadzania wody z obszarów zalewowych bądź podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się z warstwy drenażowej (np. żwiru) lub geowłókniny, która chroni przed przesiąkaniem i stratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne - służą do izolowania termicznie albo akustycznie budowli bądź urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) i geowłókniny, która zabezpiecza przed przesiąkaniem i stratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne - służą do ochrony przed erozją wodną lub wiatrową. Ich budowa składa się z warstwy erozyjnej (np. maty z piasku) i geowłókniny, która zabezpiecza przed przesiąkaniem lub stratą kształtu.

Read More