Światowe Dni Młodzieży – Panama 2019

Do Światowych Dni Młodzieży w Panamie zostało jeszcze dużo czasu. Ale tylko teoretycznie. W praktyce jeśli chcesz uczestniczyć w tym wydarzeniu, warto już teraz zacząć „dogrywać” wszystkie szczegóły. Przedstawiamy skróconą propozycję organizacji wyjazdu na ŚDM w Panamie, którą przygotowała Diecezja Rzeszowska. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem 🙂

Kto może uczestniczyć?

Na Światowe Dni Młodzieży mogą jechać młodzi, którzy w dniu wyjazdu (za datę wyjazdu orientacyjnie przyjmujemy 10.01.2019) mają skończone 16 lat oraz towarzyszy im opiekun prawny, który skończył 18 lat i pisemnie – wobec opiekunów prawnych niepełnoletniego – zobowiązał się do sprawowania opieki nad niepełnoletnim podczas wyjazdu. Opiekun/organizator grupy nie jest z automatu opiekunem prawnym niepełnoletniego.

Opiekun grupy ma prawo odmówić przyjęcia do swojej grupy każdej osobie, niezależnie od tego czy spełnia wymóg wieku czy nie. W związku z tym, że uczestnictwo w ŚDM ma wymiar religijny, uczestnicy muszą przedstawić opiekunowi grupy pozytywną opinię Proboszcza dotyczącą moralności i postawy religijnej. Osoby, którym towarzyszyć będzie ich duszpasterz, nie muszą takiego zaświadczenia przedstawić opiekunowi grupy.

Zakładanie grup

Założeniem wyjazdu na ŚDM w Panamie jest powołanie jednej grupy, która będzie miała jednakowy program oraz daty przelotów do Panamy.. Ze względu na koszty będzie to grupa podstawowa, czyli program zawierać będzie wyjazd na Dni w Diecezji i Światowe Dni Młodzieży.

Gdyby ktoś miał własny pomysł na podróż i uczestnictwo w ŚDM i chciał to połączyć ze zwiedzaniem dodatkowych atrakcji, to należy założyć samodzielną grupę. Wtedy taka grupa zgłasza się do koordynatora diecezjalnego, który musi potwierdzić ich udział w ŚDM w Panamie.

Transport

Panama jest krajem, który nie ma zbyt wielu bezpośrednich połączeń z Europą. Dlatego trzeba także założyć, że nie da się zdobyć lotów w datach graniczących bezpośrednio z wydarzeniem. Możliwe, że będzie trzeba polecieć trochę wcześniej lub nieco później wrócić.

Koszty uczestnictwa

Składowymi kosztów uczestnictwa są 4 czynniki:

  • bilet lotniczy + dojazdy do/z lotnisk,
  • pakiet pielgrzyma na ŚDM,
  • koszty udziału w DwD,
  • ubezpieczenie.

Dokładne koszty nie są jeszcze znane dlatego podajemy kwoty przybliżone wskazane przez KBO:

Ubezpieczenie: 300 – 400 PLN
Dni w Diecezjach: 50 – 60 USD
Pakiet pielgrzyma, polski i panamski: +/- 1200 PLN
Bilet lotniczy: wielka niewiadoma
Kieszonkowe: ok. 1500 PLN

Największa niewiadomą jest oczywiście cena biletu lotniczego.

Szacunkowe koszty uczestnictwa mogą oscylować w granicach 7000 – 8500 PLN (oby nie więcej, chociaż na więcej trzeba być przygotowanym).

Powyższe kwoty należy traktować jako szacunkowe i podane jedynie dla orientacji, abyście już dzisiaj mogli ocenić Wasze możliwości finansowe.

Zakładamy, że uczestnik w 100% zabezpiecza sobie samodzielnie środki na pokrycie wyjazdu. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zapewnić żadnych dofinansowań.

Zgłoszenia

Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić poniższy formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Po jego wypełnieniu swoją chęć uczestnictwa należy potwierdzić telefonicznie pod numerem 737 900 860.

Chęć wyjazdu należy zadeklarować do 31 marca.

Bezzwrotną przedpłatę w kwocie 1500 PLN należy uiścić do końca kwietnia.

Pozostałą kwotę należy uregulować do 10 października.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Kuria Rzeszowska

Numer konta: 62 9162 0000 2001 0016 8205 0003

Kontakt

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować na adres:

zbuta@zbuta.rzeszow.pl lub pod nr telefonu: 737 900 860

Pozdrawiam
ks. Krzysztof Golas – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży