Czas Liderów

 

Jesteś liderem wspólnoty parafialnej lub lokalnej grupy?
Chciałbyś stać się liderem, ale nie wiesz gdzie szukać wiedzy i informacji?
Chcesz poznać nowych ludzi w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco i masz 14-16 lat to Czas Liderów jest właśnie dla Ciebie!

Czas Liderów to cykl szkoleń dla młodych z Diecezji Rzeszowskiej.
Przez cały rok formacyjny w odbędzie się 5 spotkań w 7 miejscach jednocześnie!

☑ Naprawdę blisko – spotkania będę się odbywały w 7 miejscach jednocześnie na terenie całej diecezji rzeszowskiej!
✅ Krótki czas – cykl szkoleń obejmuje 5 spotkań w ciągu roku formacyjnego, z których każde trwać będzie jedną sobotę!
☑ Konkretna wiedza – konkretne ćwiczenia i zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę!

Zapisy przez formularz, a także u księży koordynatorów w danych okręgach!

*Koszt udziału zależy od okręgu w którym odbywają się spotkania.

 

 

 

Czas Liderów to rewolucyjny program formacyjny, który będzie odbywał się w parafiach dla parafii.
Serdecznie zapraszamy wszystkich księży do obejrzenia animacji przedstawiającej założenia Czasu Liderów oraz przysyłanie młodych z parafii na szkolenia. Kształcimy i formujemy liderów parafialnych!

Zobacz więcej!

Kliknij
Klauzula informacji o danych osobowych (kliknij, aby rozwinąć)

Klauzula informacji

1. Administratorem danych jest KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ul. Dębicka 62, 35–503 Rzeszów e-mail: biuro@rzeszow.ksm.org.pl tel.: 606-230-803
2. Nie stwierdzono potrzeby wyznaczania inspektora danych kontaktowych.
3. Celami przetwarzania danych osobowych jest pozyskanie informacji na potrzeby organizacji akcji „Czas Liderów”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: RODO 2016/679; 25 maja 2018 r.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie administratorowi, nie istnieją inni odbiorcy.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.
8. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych.
9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Uczestnik w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Uczestnik na potrzeby organizacyjne Stowarzyszenia jest zobowiązany do podania wymaganych danych, nieudzielenie tych informacji skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniu.
12. Zebrane dane nie będą podlegały profilowaniu.